ĐĂNG KÝ GÓI TÀI TRỢ CHO HỘI THẢO VDCA CONFERENCE 2023

Về trang đăng ký tham dự
Back to registration page

các gói tài trợ

ĐĂNG KÝ GÓI

10.000.000
vnđ

đồng hành

Quyền lợi tài trợ

Được MC cảm ơn, xướng tên nhà tài trợ tại sự kiện

Được trao kỷ niệm chương chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Tin tức + bài viết cảm ơn trên các mạng xã hội, website
....

XEM THÊM QUYỀN LỢI

ĐĂNG KÝ GÓI

30.000.000
vnđ

tài trợ bạc

Quyền lợi tài trợ

Đặt booth giới thiệu sản phẩm/doanh nghiệp

Đặt Standee giới thiệu sản phẩm/doanh nghiệp

Tin tức + bài viết cảm ơn trên các mạng xã hội, website
....

XEM THÊM QUYỀN LỢI

Hỗ trợ đăng ký Zalo Official Account tích vàng

30.000 tin / tháng đầu sử dụng

ĐĂNG KÝ GÓI

50.000.000
vnđ

tài trợ vàng

Quyền lợi tài trợ

Đặt booth giới thiệu sản phẩm/doanh nghiệp

Nhân viên của NTT được phát tài liệu quảng bá sản phẩm/doanh nghiệp trong sự kiện

Cơ hội phát biểu tại sự kiện
....

XEM THÊM QUYỀN LỢI

Hỗ trợ đăng ký Zalo Official Account tích vàng

30.000 tin / tháng đầu sử dụng

ĐĂNG KÝ

Gói tài trợ Vàng
Gói tài trợ Bạc
Gói tài trợ Đồng Hành

Tham khảo quyền lợi tài trợ

Check out sponsorship benefits

địa điểm

Gói tài trợ

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Video/Clip của NTT được trình chiếu trước khi khai mạc sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện

Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

Bài truyền thông chính thức có lồng ghép khéo léo thông tin Nhà tài trợ (NTT) trên các báo, đối tác truyền thông của sự kiện

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho khách đăng ký

Bài truyền thông chính thức cho sự kiện có lồng ghép khéo léo thông tin NTT trên các báo, đối tác truyền thông của sự kiện

ĐĂNG KÝ GÓI

Venue Sponsorship

KIM CƯƠNG

Gói tài trợ

ĐĂNG KÝ GÓI

Diamond Sponsorship

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Video/Clip của NTT được trình chiếu trước khi khai mạc sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện
Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Được đặt booth giới thiệu sản phẩm/thông tin về NTT tại khu vực tham quan của sự kiện

Được đặt standee quảng cáo của NTT tại sự kiện

Đội ngũ nhân viên NTT được phép phát tài liệu quảng bá trong khu vực tham quan của sự kiện

Cơ hội phát biểu

Đại diện NTT được tham gia chia sẻ/phát biểu theo chủ đề sự kiện có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của NTT

Đại diện NTT được ghi hình phỏng vấn về chủ đề sự kiện

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

Bài truyền thông chính thức có lồng ghép khéo léo thông tin Nhà tài trợ (NTT) trên các báo, đối tác truyền thông của sự kiện

1 bài viết quảng bá thông tin miễn phí (300-500 từ) trên đối tác truyền thông của sự kiện

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho khách đăng ký

Bài truyền thông chính thức cho sự kiện có lồng ghép khéo léo thông tin NTT trên các báo, đối tác truyền thông của sự kiện

BẠCH KIM

Gói tài trợ

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho khách đăng ký

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện

Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Được đặt booth giới thiệu sản phẩm/thông tin về NTT tại khu vực tham quan của sự kiện

Được đặt standee quảng cáo của NTT tại sự kiện

Cơ hội phát biểu

Đại diện NTT được tham gia chia sẻ/phát biểu theo chủ đề sự kiện có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của NTT

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

ĐĂNG KÝ GÓI

VÀNG

Gói tài trợ

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho khách đăng ký

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện

Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

ĐĂNG KÝ GÓI

quà tặng

Gói tài trợ

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện

Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

ĐĂNG KÝ GÓI

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

TÀI TRỢ VÀNG

GÓI TÀI TRỢ VÀNG

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

TÀI TRỢ BẠC

GÓI TÀI TRỢ BẠC

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

GÓI TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Video/Clip của NTT được trình chiếu trước khi khai mạc sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện
Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Được đặt booth giới thiệu sản phẩm/thông tin về NTT tại khu vực tham quan của sự kiện

Được đặt standee quảng cáo của NTT tại sự kiện

Đội ngũ nhân viên NTT được phép phát tài liệu quảng bá trong khu vực tham quan của sự kiện

Cơ hội phát biểu

Đại diện NTT được tham gia chia sẻ/phát biểu theo chủ đề sự kiện có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của NTT

Đại diện NTT được ghi hình phỏng vấn về chủ đề sự kiện

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

Bài truyền thông chính thức có lồng ghép khéo léo thông tin Nhà tài trợ (NTT) trên các báo, đối tác truyền thông của sự kiện

1 bài viết quảng bá thông tin miễn phí (300-500 từ) trên đối tác truyền thông của sự kiện

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho khách đăng ký

Bài truyền thông chính thức cho sự kiện có lồng ghép khéo léo thông tin NTT trên các báo, đối tác truyền thông của sự kiện

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ VÀNG

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho khách đăng ký

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện

Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Được đặt booth giới thiệu sản phẩm/thông tin về NTT tại khu vực tham quan của sự kiện

Được đặt standee quảng cáo của NTT tại sự kiện

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ BẠC

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho khách đăng ký

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện

Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

QUYÈN LỢI TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

quyền lợi tài trợ vàng

Hỗ trợ đăng ký Zalo Official Account tích vàng

30.000 tin / tháng đầu sử dụng

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho khách đăng ký

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

2 vé mời tham dự (có dùng tiệc trưa)

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện

Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Được đặt booth giới thiệu sản phẩm/thông tin về NTT tại khu vực tham quan của sự kiện

Được đặt standee quảng cáo của NTT tại sự kiện

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

quyền lợi tài trợ bạc

Hỗ trợ đăng ký Zalo Official Account tích vàng

30.000 tin / tháng đầu sử dụng

Trong sự kiện

Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Logo được xuất hiện trên standee, backdrop, poster tại sự kiện

Logo được xuất hiện trên màn hình trình chiếu trên sân khấu

Logo/thông tin về NTT được xuất hiện trong tài liệu sự kiện

Video/Clip của NTT được trình chiếu trước khi khai mạc sự kiện

Tên và danh vị NTT được MC cảm ơn, xướng tên và tặng hoa/ kỷ niệm trang trọng tại sự kiện
Được trao kỷ niệm chương/chứng nhận tài trợ tại sự kiện

Được đặt booth giới thiệu sản phẩm/thông tin về NTT tại khu vực tham quan của sự kiện

Được đặt standee quảng cáo của NTT tại sự kiện

Đội ngũ nhân viên NTT được phép phát tài liệu quảng bá trong khu vực tham quan của sự kiện

Cơ hội phát biểu

Đại diện NTT được tham gia chia sẻ/phát biểu theo chủ đề sự kiện có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của NTT

Đại diện NTT được ghi hình phỏng vấn về chủ đề sự kiện

Sau sự kiện

Tin cảm ơn NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

Bài truyền thông chính thức có lồng ghép khéo léo thông tin Nhà tài trợ (NTT) trên các báo, đối tác truyền thông của sự kiện

1 bài viết quảng bá thông tin miễn phí (300-500 từ) trên đối tác truyền thông của sự kiện

Trước sự kiện

Quyền lợi truyền thông

Logo được xuất hiện trên trang website sự kiện

Logo được xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông online của sự kiện

Logo được xuất hiện trên thư mời điện tử

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên website của sự kiện

Tin giới thiệu về NTT (250 từ) được đăng tải trên fanpage của sự kiện

Các bài viết trên Social Media – Facebook có gắn hashtag thương hiệu NTT

E-newsletter thông tin giới thiệu NTT gửi cho khách đăng ký

Bài truyền thông chính thức cho sự kiện có lồng ghép khéo léo thông tin NTT trên các báo, đối tác truyền thông của sự kiện

quyền lợi tài trợ vàng

Hỗ trợ đăng ký Zalo Official Account tích vàng

30.000 tin / thánng đầu sử dụng