SVDCA > hoạt động NỔI BẬT

CHUỖI HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 2023

Tháng 2

Tân niên 2023: KICK OFF WITH SVDCA

🕒 Ngày 17/02/2023
Whisper Bar & Lounge – New World Hotel, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tháng 3

Techtour: Tham quan doanh nghiệp công nghệ

Tháng 4

Workshop: FPT Smart Cloud – The Second Wave of the Cloud

Tháng 5

Techtour: Tham quan doanh nghiệp công nghệ

Tháng 6

Hội thảo: Phát triển nhân hiệu hiệu quả

Tháng 

Hội thảo VDCA x Master Card

Tháng 

Sự kiện SVDCA – Sport Day 2023

Tháng 

Workshop: Thời đại 4.0 Kinh doanh tiếp thị xuyên biên giới

Tháng 10 

Truyền thông ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10

Workshop: Ứng dụng Blockchain trong quản lý

Techtour: Tham quan doanh nghiệp công nghệ

Tháng 11

Workshop: Ứng dụng Data Analytics cho Doanh Nghiệp SMES

Tháng 12

Sự kiện truyền thông : 1000 Platforms chuyển đổi số