SVDCA > TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Chi hội truyền thông số phía Nam song hành cùng Hội góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển hoạt động truyền thông số bằng dữ liệu điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo kịp sự phát triển khoa học, kỹ thuật của thế giới cũng như đáp ứng nhu cầu truyền thông số ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp Việt Nam.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy toàn diện ngành truyền thông số và ứng dụng chuyển đổi số vào đời sống, xã hội, phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số qua các hoạt động thường niên, diễn đàn, sự kiện hợp tác.

Tích cực hoạt động, sáng tạo và tham mưu đường lối, tham gia xây dựng và chủ động đề xuất chính sách hoàn thiện các hoạt động về truyền thông số và nội dung số, kinh tế số, dữ liệu số, CNTT.

LỢI ÍCH


ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển kinh doanh, tăng năng suất nhờ chuyển đổi số qua những hoạt động kết nối hợp tác.

Khơi dậy tâm thế khởi nghiệp cho thế hệ trẻ Việt qua các ấn phẩm xuất bản

Tổ chức những sự kiện thường niên, hoạt động CSR ý nghĩa, thiết thực với đời sống xã hội

ĐỐI VỚI HỘI VIÊN

Hội viên, cộng đồng doanh nghiệp nhận được sự cổ vũ, thúc đẩy qua các diễn đàn, giải thưởng thường niên của Hội, đồng thời được bồi dưỡng, tư vấn kiến thức và nền tảng thông qua các chương trình chuyển đổi số, hoạt động của chi hội.

Tận dụng ưu thế của VDCA cũng như thế mạnh của các hội viên nhằm giúp đỡ hội viên phát triển doanh nghiệp cũng như chuyển đổi số hiệu quả