Ký kết hợp tác giữa SVDCA và Singapore Chamber of Commerce Vietnam (SCCV)

Hôm nay ngày 04/01/2023, buổi ký kết hợp tác giữa SVDCA và Singapore Chamber of Commerce Vietnam (SCCV) đã diễn ra thành công tại New World Hotel.

Thông qua việc ký kết MOU, hai bên đồng ý cùng nhau hợp tác mang đến các chương trình ý nghĩa cho các doanh nghiệp:

⭐️ Xúc tiến hợp tác kinh doanh, mở rộng hoạt động kết nối networking giữa hội viên của 2 nước

⭐️ Tổ chức các chương trình đào tạo chia sẻ kiến thức liên quan truyền thông và chuyển đổi số

⭐️ Bảo trợ các hoạt động truyền thông và hỗ trợ marketing cho các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam.

Buổi ký kết là điểm sáng mang đến dấu hiệu tích cực cho các hoạt động kết nối, cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore nói riêng cũng như sự hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Comments are closed