Công nghệ điện toán đám mây đã có tốc độ phát triển chóng mặt và đã trở thành một giải pháp phải có của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những khả năng mà AI có thể mang lại cho doanh nghiệp đang dần mang đến nhiều tiềm năng với điện toán đám mây.

  • + 79% doanh nghiệp đã triển khai ba ứng dụng AI chính bao gồm: Tối ưu chi phí trên Cloud, Chatbot AICoversational AI. (theo Delloite)
  • + 91% doanh nghiệp đã tăng tốc dịch chuyển hệ thống lên Cloud do ảnh hưởng của đại dịch covid. (theo Delloite)
  • + 69% doanh nghiệp đã triển khai mô hình AI hoặc phân tích dự đoán (Predictive Analytics) và phân tích đề xuất (Prescriptive Analytics) nhằm nắm bắt xu hướng và đưa ra quyết định (theo Corinium Intelligence, 2021)

Tuy nhiên, làm thế nào để ứng dụng công nghệ AI và Cloud vào trong quá trình phát triển doanh nghiệp bền vững thì luôn là câu hỏi của nhiều nhà lãnh đạo. thấu hiểu mối bận tâm này, sự kiện “The Second wave of the Cloud: Chiến lược ứng dụng AI và Cloud trong phát triển doanh nghiệp bền vững”, với mục tiêu chia sẻ về:

  • Những thách thức doanh nghiệp gặp phải trong việc tối ưu và phân tích nguồn dữ liệu.
  • Cơ hội nào cho doanh nghiệp trong xu hướng làn sóng thứ 2 của công nghệ điện toán đám mây khi kết hợp cùng với AI.
  • Thảo luận cùng các chuyên gia hàng đầu về ứng dụng Cloud và AI trong doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng sự kiện “Chiến lược ứng dụng AI và Cloud trong phát triển doanh nghiệp bền vững” sẽ mang lại cho doanh nghiệp những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để có chiến lược triển khai và ứng dụng công nghệ Cloud và AI hiệu quả.

🕒 Thời gian:  chiều 14:00 – 17:30 | 26/04/2023

🏢 Địa điểm: Liberty Sài Gòn Central Hotel, 179 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Comments are closed