Khởi động GrowthVerse Summit 2024: Cú hích mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng cho Doanh nghiệp Việt

Khởi động GrowthVerse Summit 2024: Cú hích mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng cho Doanh nghiệp Việt[…]

Hội thảo “Cập nhật tình hình phát triển các trung tâm dữ liệu”

HỘI THẢO TẠI ĐỒNG NAI: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC TRUNG TÂM DỮ LIỆU Đồng[…]

Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hoá

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ HÓA Kỷ nguyên số hóa đang mang đến những[…]

Làm thế nào để trở thành hội viên của SVDCA ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA SVDCA ? Chi hội truyền thông số phía[…]

Cơ hội và thách thức của ngành công nghệ thông tin và truyền thông

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Công nghệ Thông[…]

Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia “6 tháng đầu năm, các[…]

Bảo hiểm số Opes và Marsconnect ký kết hợp tác chiến lược

BẢO HIỂM SỐ OPES VÀ MARSCONNECT KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC Ngày 25/06/2024, Bảo hiểm số OPES và Công[…]

Vai trò của trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên số hoá

TRONG KỶ NGUYÊN SỐ HÓA, TRUNG TÂM DỮ LIỆU ĐÓNG VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?  Trong kỷ[…]

Xu hướng và tương lai của truyền thông số tại Việt Nam

XU HƯỚNG VÀ TƯƠNG LAI CỦA TRUYỀN THÔNG SỐ TẠI VIỆT NAM  Truyền thông số tại Việt[…]

1 2 3 5