Ông Võ Thanh Mỹ – CEO Navee giữ chức Chi hội trưởng Chi Hội Truyền thông số Phía Nam

Với vai trò là Chi hội trưởng Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA) – ông Võ[…]