Nhìn lại khoảnh khắc ấn tượng tại “Build & Warm The Master Channel – Mùa 5”

SVDCA chúc mừng Vietguys tổ chức thành công sự kiện “Build and Warm The Master Channel mùa[…]