Hội Truyền Thông Số Miền Nam Việt Nam Sẽ Thuyết Trình Chính Tại Ho Chi Minh Cloud & Datacenter Convention 2024 (Hội Nghị Điện Toán Đám Mây & Trung Tâm Dữ Liệu)

Hội Truyền Thông Số Miền Nam Việt Nam (SVDCA), nổi tiếng với sự chuyên môn về phương tiện truyền thông kỹ thuật số và công nghệ truyền thông, được dự kiến sẽ thuyết trình chính với chủ đề “Accelerating Vietnam’s Future – A Roadmap to Digital Transformation and Robust ICT Infrastructure” (Tăng Tốc Tương Lai Việt Nam – Một Lộ Trình Đến Sự Biến Đổi Kỹ Thuật Số và Cơ Sở Hạ Tầng ICT Mạnh Mẽ) tại Ho Chi Minh Cloud & Datacenter Convention 2024.

 

Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại Khách Sạn Hilton Sài Gòn, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Với chủ đề chung là “Pioneering Ho Chi Minh: The Silicon Valley of Asia with AI, DC, and Connectivity” (Tiên Phong Hồ Chí Minh: Thung Lũng Silicon của Châu Á với Trí Tuệ Nhân Tạo, Trung Tâm Dữ Liệu và Kết Nối), hội nghị này được dự đoán sẽ là một sự kiện quan trọng cho ngành cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

 

Tổng Quan về Ho Chi Minh Cloud & Datacenter Convention 2024 (HCMCDC):

 

HCMCDC dự kiến sẽ thu hút hơn 1.000 chuyên gia cao cấp về Công Nghệ Thông Tin và Trung Tâm Dữ Liệu, với một phần quan trọng của khách tham dự quốc tế chiếm 40%. Hội nghị này đóng vai trò như một trung tâm cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp khám phá các xu hướng mới nổi, trao đổi hiểu biết và phát triển đối tác trong cảnh quan kỹ thuật số sôi động của Việt Nam.

 

Những Điểm Nổi Bật của Ho Chi Minh Cloud & Datacenter Convention 2024:

 

  • Chuyên Môn Ngành: Với hơn 20 diễn giả và 20 nhà triển lãm, hội nghị sẽ tổ chức các cuộc thảo luận sâu sắc, các bài thuyết trình hấp dẫn và tạo ra các cơ hội giao lưu tập trung vào lĩnh vực máy chủ đám mây, trung tâm dữ liệu và các giải pháp kết nối.
  • Bài Diễn Thuyết Chính của Hội Truyền Thông Số Miền Nam Việt Nam: nổi tiếng với những đóng góp của mình cho các lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số và công nghệ, SVDCA sẽ thuyết trình chính tại HCMCDC. Các thông tin của SVCDA được dự định sẽ mang lại cái nhìn quý giá về hướng phát triển của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại Việt Nam và các nước trong khu vực APAC.

 

Sự Tham Gia của Hội Truyền Thông Số Miền Nam Việt Nam:

 

Sự tham gia của Hội Truyền Thông Số Miền Nam Việt Nam với vai trò diễn giả chính nhấn mạnh tầm quan trọng của HCMCDC như một nền tảng để thúc đẩy sự hợp tác ngành công nghiệp và chia sẻ kiến thức. Là một nhà đóng góp chính, hội này sẽ mang đến những cái nhìn và kiến thức sâu sắc, tăng cường tác động của hội nghị đối với các tham dự viên.

 

Bài Diễn Thuyết Chính: Accelerating Vietnam’s Future – A Roadmap to Digital Transformation and Robust ICT Infrastructure (Tăng Tốc Tương Lai Việt Nam – Một Lộ Trình Đến Sự Biến Đổi Kỹ Thuật Số và Cơ Sở Hạ Tầng ICT Mạnh Mẽ)

 

Khi Việt Nam bắt đầu một cuộc hành trình đầy tham vọng đến sự biến đổi kỹ thuật số toàn diện, Bộ Thông Tin và Truyền Thông (MIC) đứng ở hàng đầu, đang dẫn đầu các sáng kiến để đưa quốc gia này trở thành một nền kinh tế và xã hội kỹ thuật số mạnh mẽ vào năm 2030. Bài thuyết trình chính này sẽ đi sâu vào các mục tiêu cốt lõi, chiến lược và các cột mốc của Kế Hoạch Biến Đổi Kỹ Thuật Số Quốc Gia của Việt Nam, nhấn mạnh sự phù hợp của nó với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội rộng lớn hơn. Các thành viên tham dự có thể khám phá các thành tựu đáng kể mà ta đã đạt được đến nay, giới thiệu và tìm hiểu thêm về các nghiên cứu có ảnh hưởng trong các dịch vụ của chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng, dựa trên sự phát triển cơ sở hạ tầng ICT mạnh mẽ.

 

Hãy Tham Gia Cùng SVDCA tại Ho Chi Minh Cloud & Datacenter Convention 2024:

 

Chúng tôi thân mời các chuyên gia ngành, các bên liên quan và người yêu thích ngành công nghiệp hãy nắm bắt cơ hội tham gia sự kiện mang tính quyết định này định hình tương lai của nền kinh tế số của Việt Nam bằng cách đăng ký tham dự Hội Nghị Ho Chi Minh Cloud & Datacenter Convention 2024 ngay hôm nay!

 

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký tham gia sự kiện, vui lòng truy cập: https://clouddatacenter.events/events/vietnam-cloud-datacenter-ho-chi-minh-convention-2024/

 

Comments are closed