NextPay và MarsConnect mở rộng hợp tác chiến lược

Tập đoàn Chuyển Đổi Số NEXTPAY và MarsConnect đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác[…]