Sự Kiện tổng quan Thị Trường và Tiềm Năng của ngành Trung Tâm Dữ Liệu và Điện Toán Đám Mây ở Việt Nam

Với những thay đổi mới trong pháp luật như Luật Viễn thông 2023, SVDCA – Ban Trung Tâm Dữ Liệu và Điện Toán Đám Mây đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, đại diện cho ngành, và thúc đẩy các tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện địa phương. Trong bối cảnh thị trường Ngành Trung Tâm Dữ Liệu và Điện Toán Đám Mây ở Việt Nam đang phát triển với nhiều luật, nghị định và quy định mới, đặc biệt là Luật Viễn thông 2023.

Mục Đích của Sự Kiện

Sự kiện này nhằm cập nhật thông tin và thảo luận về việc chuẩn bị cho các thay đổi quan trọng sắp tới trong ngành, sẵn sàng đón những “Gã Khổng Lồ Công Nghệ” đầu tư vào thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó,  gặp Gỡ và Kết Nối, mở rộng mạng lưới với các đơn vị quản lý nhà nước, bộ, ban ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, và đối tác tiềm năng. Chia Sẻ Kiến Thức, tham gia tham luận, học hỏi từ các mô hình quốc tế, nâng cao năng lực và hiểu biết chuyên môn. Đón Đầu Xu Hướng chuẩn bị cho sự phát triển hạ tầng số và hỗ trợ chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian, địa điểm

  • Thời gian: 13:00 – 17:00 Thứ Năm, ngày 27/06/2024
  •  Địa điểm: Khách sạn Rex Sài Gòn, 141 Đường Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký tham dự tại: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSed1NvGjahpzz…/viewform

Trở thành nhà tài trợ tại: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfHuhtFv…/viewform…

Comments are closed