Làm thế nào để trở thành hội viên của SVDCA ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA SVDCA ? Chi hội truyền thông số phía[…]

Cơ hội và thách thức của ngành công nghệ thông tin và truyền thông

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Công nghệ Thông[…]