DOANH NGHIỆP VẪN E DÈ VỚI PHẦN MỀM ĐỌC HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO

Phầm mền xử lý hóa đơn đầu vào giúp đọc nhanh 1,000 hóa đơn với tốc độ[…]

SVDCA và W.Media ký kết hợp tác thành công 

Ngày 24/04/2023 vừa qua, Chi hội truyền thông số phía Nam (SVDCA) vừa ký kết hợp tác[…]

Hội thảo “The Second Wave of the Cloud” được SVDCA và FPT Smart Cloud tổ chức

Vào ngày 26/04/2023, SVDCA và FPT đã tổ chức hội thảo “The Second Wave of the Cloud”[…]

Gamifying the Master Channel – Xóa nhòa khoảng cách giữa Marketing và giải trí

Gamifying the Master Channel – Xóa nhòa khoảng cách giữa Marketing và giải trí Xuất hiện từ[…]