Bảo hiểm số Opes và Marsconnect ký kết hợp tác chiến lược

BẢO HIỂM SỐ OPES VÀ MARSCONNECT KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC Ngày 25/06/2024, Bảo hiểm số OPES và Công[…]

Vai trò của trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên số hoá

TRONG KỶ NGUYÊN SỐ HÓA, TRUNG TÂM DỮ LIỆU ĐÓNG VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO?  Trong kỷ[…]

Xu hướng và tương lai của truyền thông số tại Việt Nam

XU HƯỚNG VÀ TƯƠNG LAI CỦA TRUYỀN THÔNG SỐ TẠI VIỆT NAM  Truyền thông số tại Việt[…]

An ninh mạng trong thời đại số

VẤN ĐỀ AN NINH MẠNG TRONG THỜI ĐẠI SỐ  Trong thời đại số, an ninh mạng đã[…]

Ứng dụng điện toán đám mây trong doanh nghiệp Việt Nam

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Điện toán đám mây (Cloud[…]

Chi Hội Truyền Thông Số phía Nam chào mừng các công ty gia nhập VDCA

Chi Hội Truyền Thông Số phía Nam vinh hạnh khi chào đón các thành viên mới đã[…]

Hội Truyền thông số Việt Nam hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra

Kiện toàn bộ máy nhân sự của VietTimes và Ban Pháp chế; tổ chức lễ phát động Giải[…]